برچسب‌ها:
پدر بیا خستگی هاتو در کن کنار چشمه سار پاک اشکام پدر بشین درد دلامو گوش کن که مثل تو منم تو دنیا تنهام درست می گن شرم تهی دستیه این عرق پیشونیه شکسته ت دریغ باختن جوونیاته تو چشمای غریب و پیر و خسته ت پدر بیا خستگی هاتو در کن کنار چشمه سار پاک اشکام پدر بشین درد دلامو گوش کن که مثل تو منم تو دنیا تنها سهم تو از مال و منال دنیا یه قلب پاک و یه دل ذلاله یه تکّه نان و یه جهان شرافت نصیبت از گردش ماه و ساله پدر بگو رو زخمای کبودت چی شد که هیچکی مرهمی نذاشته چرا کسی این همه خار و سنگو از پیش پاهای تو ور نداشته؟ پدر بیا خستگی هاتو در کن کنار چشمه سار پاک اشکام پدر بشین درد دلامو گوش کن که مثل تو منم تو دنیا تنهام پدر بیا خستگی هاتو در کن کنار چشمه سار پاک اشکام پدر بشین درد دلامو گوش کن که مثل تو منم تو دنیا تنهام درست می گن شرم تهی دستیه این عرق پیشونیه شکسته ت دریغ باختن جوونیاته تو چشمای غریب و پیر و خسته ت پدر بیا خستگی هاتو در کن کنار چشمه سار پاک اشکام پدر بشین درد دلامو گوش کن که مثل تو منم تو دنیا تنهام قطار لحظه ها که بی توقّف ناله کنان، نفس زنان تو راهه حالا که افتاد تو سراشیب عمر بی کس و بی امید و بی پناهه رو شونه های شرقی و نحیفت یه کوهه از جمله های سوالی تو موندی و دستای غرق پینه تو موندی و یه کوله بار خالی پدر بیا خستگی هاتو در کن کنار چشمه سار پاک اشکام پدر بشین درد دلامو گوش کن که مثل تو منم تو دنیا تنهام
Spread the loveآهنگ پدر ترانه زیبا و احساسی اثری از حسین زمان عزیز

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها