دانلود آهنگ جدید آهنگ جدید

آهنگ جدید

 

زندگی ، بسیار شبیه به یک آهنگ می باشد در ابتدا رمز و رازی وجود دارد و در پایان نیز تأیید اما در وسط جایی است که تمام احساسات در آنجا زندگی می کنند تا همه چیز را ارزشمند کنند. انسان حداقل باید هر روز یک آهنگ کوچک بشنود، شعر خوبی بخواند، یک تصویر خوب را ببیند، و در صورت امکان چند کلمه معقول را به زبان آورد. موسیقی به خودی خود در حال بهبود است. مهم نیست از چه فرهنگی هستیم ، همه عاشق موسیقی هستند.

list