دانلود آهنگ جدید بندری

در تلاش شب که ابر تیره می بارد روی دریای هراس انگیز و ز فراز برج باراند از خلوت، مرغ باران می کشد فریاد خشم آمیز و سرود سرد و پر توفان دریای حماسه خوان گرفته اوج می زند بالای هر بام و سرائی موج و عبوس ظلمت خیس شب مغموم ثقل ناهنجار خود را بر سکوت بندر خاموش می ریزد،
می کشد دیوانه واری در چنین هنگامه روی گام های کند و سنگینش پیکری افسرده را خاموش. مرغ باران می کشد فریاد دائم:عابر! ای
کامل ترین و به روزترین آهنگ های بندری را همراه متن ترانه
از رسانه موسیقی همآهنگ با بهترین کیفیت آنلاین گوش و دانلود کنید.

list