فیلم کوتاه به گروهی از فیلم‌ها و آثار هنری گفته

می‌شود که نسبت به فیلم بلند، هم‌زمان بسیار

کمتری دارد و هم با بودجه بسیار پایین و تجهیزات

کم ساخته می‌شود. در تعریف آکادمی علوم و

هنرهای سینما آمده‌است که فیلم کوتاه باید

حداکثر ۴۰ دقیقه یا کمتر، زمان داشته باشد.

تیتراژ اول و آخر نیز جزو این زمان به‌شمار می‌آیند.

list