روز جهانی چپ دستان مبارک
Spread the loveروز جهانی چپ دستان مبارک

در میان مناسبت‌های تقویم برخی از آنها
رنگ و بوی دیگری دارند، مثل روز
جهانی چپ دست ها، آن هم در شرایطی که
خودت هم چپ دست باشی!

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها