برچسب‌ها:
خنده مره را کونی مره شیدا کونی بلامیسر بلامیسر دیل که تی دنبال دره د کره مردن دره بلامیسر بلامیسر خنده مره را کونی مره شیدا کونی بلامیسر بلامیسر من تی اسیرم بلامیسر تره بیمیرم بلامیسر چی به هه روزان می جوابه تی جه فیگیرم بلامیسر اوتو مره نگا نکن من که تی دشمن نیم حسه تی اخمانه واکن که مست تی خندیم مره که تی خنده مره کشم چره دوست ناری خدا او روزه ناوره که بیشنوم شون داری من تی اسیرم بلامیسر تره بیمیرم بلامیسر چی به هه روزان می جوابه تی جه فیگیرم بلامیسر خنده مره را کونی مره شیدا کونی بلامیسر بلامیسر دیل که تی دنبال دره د کره مردن دره بلامیسر بلامیسر ایته تی لوچان مره پیره کونه جه زندگی پاک مره سیره کونه همه دانید من تره مردن دارم بیا کی ده طاقت دوری نارم همه دانید من تره مردن دارم بیا کی ده طاقت دوری نارم من تی اسیرم بلامیسر تره بیمیرم بلامیسر چی به هه روزان می جوابه تی جه فیگیرم بلامیسر آخه من تی اسرم بلامیسر تره بیمیرم بلامیسر چی به هه روزان می جوابه تی جه فیگیرم بلامیسر
Spread the loveآهنگ بلامیسر ترانه بی نظیر و قابل تامل با هنرنمایی بهتاش نیکراه

آهنگساز : رضا سعیدی ترانه سرا : رضا سعیدی

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها