ما بچه های بندر هلل یوس هل یوسه ما بچه های بندر هلل یوس هل یوسه ما بچه های بندر هلل یوس هل یوسه بندر بندر هله بندر هوای شرعی لب آب ساحل بندر چه باحال و با صفاس یه ضرب و تمپو چه حالی داری توی دست بچه ها ما بچه های بندر هلل یوس هل یوسه شب شب عشق و شوره بندر ای مرد ناامید, آواز بارش باران بخوان هوای شرعی لب آب ساحل بندر چه باحال و با صفاس یه ضرب و تمپو چه حالی داری توی دست بچه ها ما بچه های بندر هلل یوس هل یوسه شب شب عشق و شوره بندر ای مرد ناامید, آواز بارش باران بخوان
Spread the loveآهنگ بچه های بندر ترانه فراموش نشدنی و منحصر به فرد از خواننده هنرمند ایمان سیاهپوشان

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها