روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
Spread the loveخشونت علیه زنان

تو از خشونت چنگال یک عقابی که
هنوز منتظرم سایه ای بخوابی که
به تار و پود تنم باز لرزه می افتد
شبیه حادثه با حجم اضطرابی که
تو از جلوی دو چشمم چه زود می گذری خراش داده
مرا خط آن شهابی که گلوی فکر مرا هر دقیقه می گیرد
نگاه وسوسه انگیز و بی حجابی که
غبار می شکنی شکل نور، شیواتر دریغ … پای خیالم کمی بتابی

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها