در شب گیسوان تو،مست به خواب می روم مست به خواب این ره پر خم و تاب می روم بوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرا ای که تو سوی خویش و من سوی سراب می روم هر شب از آرزوی تو در تب ماه روی تو در خم و تاب موی تو مست و خراب می روم در شب گیسوان تو مست به خواب می روم مست به خواب این ره،پر خم و تاب می روم بوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرا ای که تو سوی خویش و من سوی سراب می روم ای که نگاه می کنی بر من و آه می کشم ای که چو شمع از آتشی عشق تو آب می روم ماه من آفتاب من باده ی من شراب من خانه ی روی آب من همچو حباب می روم در شب گیسوان تو،مست به خواب می روم مست به خواب این ره،پر خم و تاب می روم بوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرا ای که تو سوی خویش و من سوی سراب می روم هر شب از آرزوی تو در تب ماه روی تو در خم و تاب موی تو مست و خراب می روم
Spread the loveآهنگ در شب گیسوان تو ترانه ناب و عالی اثری از پرواز همای

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها