روز جهانی صلح گرامی
Spread the loveروز جهانی صلح : با آرزوی دنیایی آرام و بدون خشونت برای تمامی مردم کره ی خاکی.

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها