میگی خستت کردم میگی میخوای دورشی باشه عشقم رد شو نمیخوام مجبور شی میگی بی من خوبی قلبمو میکوبی برو تا راحت شی حالا که آشوبی میگی بیزار شدی،میگی تکرار شدم من که عشقت بودم باعث آزار شدم عاشقی زوری نیست غربت و دوری نیست حالا که میخوای بری رسمش اینجوری نیست سرت سلامت گل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه هات خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه همه خوبن ما بد سادگیم قلبتو زد میگی فراموش میکنی بی صفتی تا این حد بعد از این میخندم به دل بازندم روی هرچی سادگیمه چشامو میبندم دوباره باز از نو خط زدی دنیارو دیگه اصراری نیست،هرکجا خواستی برو میگی قسمت این بود دیر میای میری زود بی تعارف بردی بازی خوبی بود سرت سلامت گل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه هات خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه سرت سلامت گل من سرت سلامت گل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه هات خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه سرت سلامت گل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه هات خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه
Spread the loveآهنگ سرت سلامت ترانه بسیار جذاب و دوست داشتنی با اجرای متفاوت رضا صادقی

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها