برچسب‌ها:
همش خواب و خیاله واورسی تو می حاله یته روز خوش اقبال بیگیفتی تو می باله همش خواب و خیاله واورسی تو می حاله یته روز خوش اقبال بیگیفتی تو می باله نه امروز و نه دیروز همه روز و همه روز ببوست کار می دیل تی انتظاری مره زرد کود تی بی قراری تو می قلب کوچه ایه سو کی دواری کی دواری عجب حسی دارم من عجب حسی دارم من ببوستم وارسو نم نم ورم من گاهی جنگل به جنگل گاهی کوهان به کوهان گاهی تی پنجره ی شیشه ی پس رو بر نگران رو نگردان رو نگرررررررردان دانی عمری تی دام جا اسیرم ونال تنها تی رویا جا بیمیرم دو خوان تا من دوباره پر بیگیرم پر بیگیرم نه امروز و نه دیروز همه روز و همه روز ببوست کار می دیل تی انتظاری مره زرد کود تی بی قراری تو می قلب کوچه ایه سو کی دواری کی دواری عجب حسی دارم من عجب حسی دارم من ببوستم وارسو نم نم ورم من گاهی جنگل به جنگل گاهی کوهان به کوهان گاهی تی پنجره ی شیشه ی پس رو بر نگران رو نگردان رو نگرررررررردان دانی عمری تی دام جا اسیرم ونال تنها تی رویا جا بیمیرم دو خوان تا من دوباره پر بیگیرم پر بیگیرم عجب حسی دارم من عجب حسی دارم من ببوستم وارسو نم نم ورم من گاهی جنگل به جنگل گاهی کوهان به کوهان گاهی تی پنجره ی شیشه ی پس رو بر نگران رو نگردان رو نگرررررررردان
Spread the loveآهنگ عجب حسی دارم ترانه جذاب و دلنشین از هنرمند خوشتیپ بهتاش نیکراه

آهنگساز : رضا سعیدی ترانه سرا : رضا پیکرستان

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها