قتل امیر کبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار
Spread the loveقتل امیر کبیر

بیستم دی ماه سالروز قتل سیاستمردی
فرهنگ ‌مدار است که با فکر اصلاح به
میدان آمد و اصول بسیاری را منطبق
بر روش و منش خود در تاریخ معاصر
ایران به ثبت رساند.

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها