من از لولی وشان می گسارم خراب آواره ای مجنون تبارم که جز مستی به سر اندیشه ای دیگر ندارم که جادویی بجز ساقی نمی آید به کارم بی قرارم بی قرار سر ز مستی بر ندارم بیا ساقی بده جامی خمارم من که شبها در هوس در انتظارم من بده می می که می فرمان دهد ما را بده می می که تا می جان دهد ما را به ساقی تازه کن پیمان که وی ایمان دهد ما را بیا ساقی بیا بنشین کنارم همایم من هم آواز هزارم بیا و بوسه ای بر لب گزارم
Spread the loveآهنگ می بده ترانه جذاب و عالی اثری از پرواز همای

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها