برچسب‌ها:
تو چند هیمه اوچینی گیری تی کشه دچینی به می ور ماندی چینی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کی تی حیرانم کلالی تو چقدر هیزم جمع میکنی میگیری در بغل خودت بر روی هم مرتب میکنی کلالی جانم من حیران تو هستم بیا هیمه بنه می ور دس بنه می دیلکه سر بمالم تی کتا دوختر کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تی ناما نانم کلالی بیا کنارم بشین و دستت رو بزار رو قلبم و بذار شونه هاتو نوازش کنم کلالی جانم من اسم تورو نمی دونم تی دنه جاغله مانسان خواندم السان و والسان خودا می یارا برسان کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کی تی حیرانم کلالی مثله بچه ها برات آواز خوندم خدایا یارمو به من برسون کلالی جانم من حیران تو هستم کر بیا بدیم دس دس تو می گاب لشانا برس تی هیمه گیرم چانه پس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تی ناما نانم کلالی دختر بیا دست به دست دهیم تو به گوساله های من برس هیزمت را من کول میگیرم کلالی جانم من اسم تورو نمی دونم تو همچین اهویا مانی تی دونبال مرا دووانی تاجه پا مرا اگانی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کی تی حیرانم کلالی تو درست مثل آهو هستی دنبال خودت مرا می دوانی جفا می کنی مرا می اندازی کلالی جانم من حیران تو هستم می جانه تو کاس کولی تو هتو ایی دسته گولی سبا مانی سورخه جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تی ناما نانم کلالی تو مثل جان من هستی شبیه دسته ای از گلهای زیبا هستی کلالی جانم من اسم تورو نمی دونم
Spread the loveآهنگ کلالی ترانه بی همتا و فراموش نشدنی از خواننده شاهکار بیژن لرد

تنظیم : رضا سعیدی

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها