برچسب‌ها:
ای روز بوشوم؛ کونوس کله کونوس بیچم، ای پرپره ایدانه می دهان دکته می دهانه؛ آب دکته الهی؛ تی ماری بیمیره! می دیله قراری بیگیره امو طارم سرمئه چه مشک عنبر مه… برارِ خوب، داری مه هچین برون ناری مه اگر بیرون باری مه دا ته عروس گیری مه جینگلک و جینگله جینگلک و جینگله بوشوم دوعاکون خانه؛ تا تره دوعا بوکونه دوعای سرتا پا بیدم؛ اوشان ره بلا بیدم سگ بیگیته می، پرپره… می برار نیشته دوکونی… سرخ و سفید جوونی آهو آهوزار مونی؛ می گوله زار مونی صد گل مخمل فرنگ…
Spread the loveآهنگ کونوس کله ترانه ناب و شاهکار از خواننده فوق العاده بیژن لرد

تنظیم : رضا سعیدی

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

دیدگاه ها