کاربر گرامی شما می توانید با اینترنت ایرانسل ، همراه اول و رایتل بدون نیاز به خرید اشتراک به محتوای سرویس هماهنگ دسترسی داشته باشید.

دار سلیم وی در شهر بغداد متولد شد و هنگامی که شش سال داشت به همراه خانواده اش به کشور دانمارک پناهنده شد.

list