ژانر ایرانی شامل فیلم هایی با زبان فارسی یا دیگر گویش های ایرانی است که ژانر های دیگر از جمله عاشقانه، درام، اجتماعی، جنگی و … را در خودجای داده و به مخاطب ارائه میکند.

list