فیلم های این ژانر عموماً جنبه های مختلف جنایی و کشف آن را در بر می گیرند. از نظر سبکی، این ژانر ممکن است با بسیاری از ژانرهای دیگر مانند درام یا فیلم گانگستری همپوشانی داشته باشد و ترکیب شود، اما کمدی را نیز شامل می شود و به نوبه خود به ژانرهای فرعی زیادی مانند معمایی، تعلیق یا نوآر تقسیم می شود.

list