فیلم خانوادگی ژانری است که حاوی محتوای مناسب برای بینندگان جوان‌تر است. فیلم خانوادگی قصد دارد نه تنها برای کودکان بلکه در طیف وسیعی از سنین جذاب باشد. اگرچه ممکن است داستان برای مخاطب سنین پایین‌تر جذاب باشد اما مؤلفه‌هایی در فیلم وجود دارد که می‌توان گفت بزرگسال محور نیز است.

list