فیلم کمدی به دسته ای از فیلم ها گفته می شود

که بر طنز تاکید دارند. این فیلم ها برای خنداندن

مخاطب از طریق سرگرمی طراحی شده اند.

فیلم های این سبک به طور سنتی پایان خوشی

دارند (کمدی سیاه یک استثناست). یکی از قدیمی‌ ترین

ژانرهای فیلم و برگرفته از کمدی کلاسیک در تئاتر،

برخی از اولین فیلم‌های صامت کمدی بودند، زیرا

کمدی اسلپ استیک اغلب بر تصاویر بصری تکیه

می‌کند، بدون اینکه نیازی به صدا داشته باشد.

list