فیلم های ژانر اجتماعی بیان گر یک مساله اجتماعی در جامعه است. فیلم هایی روایی که درگیری ها اجتماعی، تضادهای فردی با جامعه با ادغام شخصیت ها شکل می گیرد. از فیلمای برتر این ژانر میتوان به درباره‌ی الی، من ترانه پانزده سال دارم،نفس عمیق و … اشاره کرد.

list